ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

04 HAZİRAN 2020 , PERŞEMBE

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB

Adana  Antalya  Bursa  Denizli  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Sakarya  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi


   ŞUBE GİRİŞ SAYFASIŞube Giriş Sayfası

      Şube İçeriği

»Şube Tarihçesi

»Şube Yönetim Kurulu

»Temsilciler

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

 

      Şube Kapsamındaki İller

· BALIKESİR
· BURSA
· ÇANAKKALE

 

 

      Yapı Jeofiziği Tanıtım Videosu

DÜNYA ORMANCILIK HAFTASI

    Yayına Giriş Tarihi: 24.03.2011  Güncellenme Zamanı: 24.03.2011 15:44:44  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

23.03.2011 Çarşamba günü saat 12.30‘da BAOB Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonu‘nda "Dünya Ormancılık Haftası" ile ilgili gerçekleştirilen basın açıklamasına şubemiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. H. Murat Arabacı katılım sağlamıştır.

 

  BASIN AÇIKLAMASI

 

Dünya Ormanlarının hızla yok edilmesine yönelik faaliyetlerin arttığını gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); Kuzey Yarım Kürede ilkbaharın, Güney Yarım Kürede ise sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart‘ın "DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ" olarak kutlanmasını tavsiye etmiş bunun tüm uluslarca kabul görmesi üzerine 21 Mart günü, 1971‘den beri "Dünya Ormancılık Günü" olarak benimsenmiştir.

Yangın ve tahribatlarla her yıl ortalama 13 Milyon hektar ormanın yok edildiği dünya coğrafyası, bu gün küresel ısınmanın etkisini gittikçe daha fazla hisseder hale gelmiştir.

Çevresel endişelerin küresel seviyede arttığı günümüzde, ormanlar ve ormancılık konusu büyük bir önem arz etmeye başlamış, bilhassa son 15-20 yılda ormancılık meselesi tamamen milletlerarası platforma çekilmiş, ormanların korunması ve sürdürülebilir şekilde idaresi için milletlerarası işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

Küresel Ormancılık Hedefleri

•ü     Orman alanlarını arttırmak

•ü     Ormanların ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarını arttırmak,

•ü     Korunan orman alanlarını arttırmak,

•ü     Uluslararası işbirliğine ve ormanlara ayrılan kaynağı arttırmak şeklinde sıralanmaktadır.

Türkiye‘de bütün ormanların gözetiminin Devlete ait olması nedeniyle devlet yönetimi ve mülkiyeti daima baskın olmuştur. Halen yürürlükte olan ve 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu Devlet ormanlarının idaresini kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Bu kanunda ormanların yönetim stratejilerinin temel çerçevesi belirlenmiş ve ormanların yönetimindeki başlıca idari yapıları belirlemiştir. Günümüzde tüm ormanların yönetimi ve gözetimi devlet adına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlık bu görevi bünyesinde bulunan dört genel müdürlük ve bu genel müdürlüklerin ülke düzeyinde mevcut bölgesel, İl ve İlçe teşkilatları vasıtasıyla yürütmektedir.

 Bu idari ve yönetsel yapı tarafından tüm ormanlar için başta koruma, üretim, gençleştirme, ağaçlandırma halkla ilişkiler, pazarlama, araştırma çalışmaları, korunan alanların yönetimi ve rekreasyon olmak üzere uygun plan, proje ve programlar geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

Türkiye‘de yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, doğal kaynaklarımız içinde ülkemizin yaklaşık % 27.3 ünü kaplayan ormanlara yönelik talep ve beklentilerde önemli değişimleri ortaya çıkarmıştır. Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak odun üretim kaynağı olarak görülen ormanlar son yıllarda daha çok odun dışı orman ürünleri, sosyal ve kültürel hizmetleri ve koruyucu - çevresel fonksiyonları ile gündeme gelmektedir. Diğer taraftan uluslar arası süreçlerde de ormanların çeşitli fonksiyonları itibariyle sahip olduğu küresel önem ve sürdürülebilir yönetimi üzerinde durulmakta, bu yönde önemli kararlar alınmaktadır.

Ormanların sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesine yönelik ana politikası ise: "Ormanların, ekosistem yönetimi yaklaşımı çerçevesinde işlevsel (çok işlevli/amaçlı) yönetimi, ormancılık faaliyetlerinin, orman teşkilatı ile diğer ilgi gruplarının katılımı ve işbirliği ile, havza bazında entegre olarak planlanması ve uygulanması"  olarak tanımlanmış ve bu politika çerçevesinde;  (a) ekosistem yönetiminin geliştirilmesi;  (b) orman kaynaklarının işlevsel (çok amaçlı/işlevli) yönetiminin geliştirilmesi;  (c) katılımcılık,  (d) eşgüdüm ve entegrasyonun (kurum içi ve diğer kurumlarla) geliştirilmesi  konularına  odaklanılması  gerektiği  kabul  edilmiştir.

 Küresel ısınma arttıkça da ormanların yok olma süreci hızlanacaktır.

Bunun sonucunda;

Doğal dengenin bozulup, yaşam alanlarının daralması,

•ü     Çok sayıda hayvan ve bitki türünün yok olması,

•ü      Sel baskınları ve Erozyonla verimli toprakların taşınıp gitmesi,

•ü     Su kaynaklarının yok olması,

•ü      Bir yanda şiddetli yağışlar ve sel baskınları görülürken, diğer yanda uzun süren kuraklık ve çölleşme gibi olumsuzluklar kaçınılmaz olacaktır.

Bundan dolayıdır ki, ormanlara zarar vermeden doğal ortamı bozmayan sürdürülebilir bir yönetim gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için bilinçli bir siyasi kararlılık, sivil toplum örgütleri ve halkın desteği şarttır. Çevremizin, doğal yaşam alanlarının ve yeşil dokunun korunması artık sıradan bir söylem olmaktan çok yaşamsal bir önem arz etmektedir. Geleceğimiz, bu düşüncenin, toplumun tüm kesimlerince benimsenmesinde düğümlenmektedir.

Ancak, bir yandan ‘Ağaçlandırma Seferberliği‘ ilan ederken, diğer yandan yeni Anayasa Taslağında

•ü     "2b"nin önünün açılmağa çalışılması,

•ü     Yaşam hakkımız olan suyumuzun ticarileştirilmesi,

•ü     Su üretim kaynaklarının merkezi olan Uludağ‘ın yeni yapılaşmalara açılmak istenmesi,

•ü     Biyo çeşitliliğin korunması kanun tasarısıyla, Doğal varlıkları ve tabiatı koruma kurullarının yapısının değiştirilmek istenmesi,

ormanların yağmalanmasına davetiye niteliğinde olup, ULUSAL ORMANCILIK POLİTİKAMIZLA çelişmektedir.. Bu yaman çelişkiyi kabul edilemez bulduğumuzu da kamu oyu ile paylaşmak istiyoruz.

21 Mart "Dünya Ormancılık Günü" ve takip eden hafta, İnsanlığın bu günü ve yarınının TEK SU ÜRETİM EKOSİSTEMİ OLAN ORMANLARIMIZ için büyük önem taşımaktadır.

Orman Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu olarak; geleceğe bırakılacak en büyük varlığın, doğal dengesi korunmuş, yeşil ve temiz bir çevre olduğu bilincinin, toplumun her kesiminin ortak bilinci olması dileklerimizle halkımızın ve tüm insanlığın Dünya Ormancılık günü ve haftasını kutluyoruz.  23.03.2011

 

Saygılarımızla

Fikri DÜŞÜNCELİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

Okunma Sayısı: 767

Bursa Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 

COPYRIGHT © 2020 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.