ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

23 EYLÜL 2018 , PAZAR

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Bursa  Denizli  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Sakarya  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Yapı Jeofiziği Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2018 / OCAK 78

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE YETERLİ SAYIDA KADRO AÇMALIDIR

    Yayına Giriş Tarihi: 25.11.2015  Güncellenme Zamanı: 26.11.2015 11:24:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE YETERLİ SAYIDA KADRO AÇMALIDIR


Kamouyu tarafındanda bilindiği üzere; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; 98 (doksan sekiz) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07.09.2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacağı duyurusu yapmıştır. 

Ancak, alınacak Mühendislik dalları içerisinde; "Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji veya Hidrojeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Harita veya  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Ziraat veya Biyosistem Mühendisliği" olmasına rağmen, üzülerek belirtmek istiyoruz ki, Jeofizik Mühendisliğine yer verilmemiştir.

Anayasamızın 135. Maddesi; Odamız mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumayı öngörmüştür. Bunun tesis edilmesi, Kamu Kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası`nın öncelikli görevleri arasındadır. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanun ve Yönetmeliklerinin verdiği yetki ile kurulmuş olan Kamu Kurumu niteliğindeki TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası` nın görevlerinden biri ve en önemlisi Jeofizik Mühendislerinin çalışma alanlarını belirlemektir. 

Odamız tarafından;"TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" 11 Nisan 2006 tarihli ve 26136 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmeliğin, Jeofizik Mühendisliği Uzmanlık Alanları ve Hizmetlerin Yürütülmesi başlıklı II. Bölümü 5. maddesi Jeofizik Mühendisliği Uzmanlık Alanlarını tanımlar bölümü.

5`inci maddesinin a) bendi; Doğal kaynakların araştırılması, kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/dallarını tanımlamaktadır. Bu bendin 7). alt maddesi; 

7) Yeraltı suyu arama alanlarının, koruma alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, hidrojeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, yapılması ve takibi, yeraltı suyu arama belgesi ve kullanma belgesi, ıslah, tadil belge raporlarının hazırlanarak gerekli izinlerin alınması, sondaj kuyularında inkişafın, su verim tecrübesinin yapılarak kuyunun debisi, statik ve dinamik su seviyelerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,

5`inci maddesinin b) bendi; Doğal olayların araştırılması kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/dallarını tanımlamaktadır. Bu bendin 9), 13) ve 14). alt maddeleri;

9) Probabilistik ve deterministlik deprem tehlike analizi,

13) Sismik tehlike haritaları hazırlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

14) Mühendislik sismolojisinde zemin dinamiği araştırmaları,


5`inci maddesinin c) bendi; Mühendislik yapılarının zemin araştırmaları, kent planlamalarına esas yer seçimi, jeoteknik çalışmalar kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/dallarını tanımlamaktadır. Bu bendin 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9) ve 12). alt maddeleri;

1) Mühendislik yapılarının zemin etüt çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

2) Değişik amaçlı jeofizik ve jeoteknik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi jeofizik kesit çıkartılması, örnek alımı ve deneylere yönelik işlemler,

3) Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerinin kontrolü ve denetlenmesi amacıyla yapılan jeofizik hizmetler,

4) Jeoteknik hizmetler kapsamında sondaj numune alımı, kaya ve zemin mekaniği laboratuar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi,

7) Emniyetli patlayıcı madde miktarının ve derinliğinin belirlenmesi, doğal ve yapay titreşimlerin mühendislik yapılarında yapacağı etkilerin araştırılması,

8) Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin en yakın yapının dışında yaratacağı zemin titreşimleri ölçümü,

9) İnşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır iş ve inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimlerin çevrelerindeki yapılara zarar vermemesi için en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim ölçümleri,

12) Hidroteknik yer araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri, 

5`inci maddesinin d) bendi; Jeofizik hizmetleri kapsamında çevre jeofiziği araştırmaları tanımlamaktadır. Bu bendin 1), 2), 3), 4) ve 5). alt maddeleri;

1) Çevresel etki değerlendirmesi, çevre jeofiziği ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeofizik, sismolojik ve hidrojeofizik etüt ve modelleme ile jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

2) Tatlı-tuzlu su bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

3) Baraj ve göl kaçaklarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

4) Toprak ve yeraltı suyu kirliliği kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

5) Depolama alanlarının araştırılması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

5`inci maddesinin g) bendi ise; proje hizmetleri kapsamında;

2) Fizibilite projesi ve raporu hazırlanması, 

3) Yeraltı suyu araştırma, su sondajı ve zemin sondaj çalışmalarında uygulanacak jeofizik kuyu logu ölçüleri alımı ve kuyu teçhizinin planlanması,

işlerini belirterek Jeofizik Mühendisliği hizmet alanlarının yalnızca bir bölümünü tanımlamaktadır.

Bu sebeple; gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, gerekse resmi yazışmalarımızda Jeofizik Mühendisi istihdam edilmesinin bilimden yararlanma ve kamu yararına olacağını belirtmemize rahmen, zeminden yapı araştırmalarına, petrolden doğalgaz aramalarına, jeotermalden maden aramalarına, yeraltı suyundan arkeolojik araştırmalara kadar, hayatın içinde olan, tüm alanlarda hizmet üreten, Jeofizik Mühendislerine yer vermeyerek, Jeofizik Mühendislerinin mağdur olmasına sebep olmuştur.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Mühendis alımlarını yeniden değerlendirerek, Jeofizik Mühendislerinin mağduriyetini giderecek şekilde ve Jeofizik Mühendisi ihtiyacını karşılayacak düzeyde, alım yapılması, bilimden yararlanma adına ve Ülkemiz yararına büyük önem arz etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

XV. DÖNEM YÖNETİM KURULU   

Okunma Sayısı: 568

Tüm Basın Açıklamaları »

 

COPYRIGHT © 2018 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.