ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

21 OCAK 2018 , PAZAR

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Bursa  Denizli  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Sakarya  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Yapı Jeofiziği Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2016 / MART 76-77

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

Sık Sorulan Sorular

BİLGİ NOTU:

 

1.    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği, 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olacak kişi aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu`nda görev yapabilecektir.

 

2.    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği,

 19. maddesi gereğince, Sorumlu Müdürlük Sözleşmelerinde, sözleşme sürelerinin en az bir (1) yıl, en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır.  LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir. Belgelerde vize şartı aranmaz.

 

3.       Sorumlu müdürlerin görev yapacakları otogaz istasyonu sayısını en fazla üç (3) olacak şekilde sözleşme yapmaları 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri gereği bir zorunluluk olup, sorumlu müdürlerin bu koşulun sağlanmasına yönelik sözleşme iptallerinden dolayı taraflarca Odamıza herhangi bir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk ve yükümlülük izafe edilmesi söz konusu değildir.

 

4.     

a)    Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip,  sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

b)    Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

 

5.     Sorumlu Müdür Belgesi verilirken;

 

a)     İlk başvurularda gerekli evraklar;

·           Başvuru Formu (verilmesi gereken evraklar)  

·           LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitim sertifikası

·           Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır)

·           2 adet fotoğraf

·           TMMOB tarafından 2017 yılı için; LPG Sorumlu Müdür Belge ücreti: 75,00- TL, Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri ücreti: 100,00-TL olarak belirlenmiştir.

·           Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)

·           Yeni açılan firmalar için "Otogaz İstasyonu Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname  ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

·           Yukarıdaki belgelere ilave olarak;

§  Herhangi bir yerde çalışmayan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi

§  Tam gün esaslı başka bir firmada görev yapan sorumlu müdürlerden; Otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair alınan taahhütname,

§  Ücretli SMM olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair taahhütname,

§  SMM sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi,

§  Emekli olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi)

§  Görev yapacağı istasyonun ortağı olan sorumlu müdürlerin aşağıdaki belirtilen üç seçenekten herhangi birini yerine getirmesi gerekmektedir.

·         Noter onaylı şirket karar defterine sorumlu müdürlük yapacağı istasyonun unvan, adres ve sorumlu müdür bilgileri belirtilerek karar altına alınması,

·         Firma ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak

·         Sözleşme düzenlemiş ise; sözleşme ile birlikte yukarıdaki 2 seçenekten birini yerine getirmesi yeterlidir

NOTLAR:

§  Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

§  Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.

 

b)     Belge yenilemelerinde gerekli evraklar;

·         Belge aslı

·         Yenileme dilekçesi

·         Eğitim sertifikası fotokopisi

·         Belge ücreti

 

c)     Belge iptalleri için gerekli evraklar;

·         Belge aslı

·         İptal dilekçesi

 

d)     Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar;

·         İlk başvurularda: firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.

·         Sözleşme ücreti otogaz istasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretten az olamaz.

 

e)     İstifa ve sözleşme fesihleri; 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin  "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi " başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılmalıdır.

 

f)       Kontrol Kayıt Defteri:

·         Yeni yönetmelik hükmü gereğince ataması yapılan Sorumlu Müdürlere her yıl için ya da faaliyette bulunduğu süre boyunca "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri" düzenlenir.

·         "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri"; Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon vb. gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı defter olup tesiste muhafaza edilecektir.

·         Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri her yıl yenilenmek üzere sertifika düzenleyen Odadan temin edilebilir.

·         Sorumlu Müdürlerin yıllık mesleki faaliyetleri;  Eğitim düzenleyen ve atamasını yapan Oda tarafından Sorumlu Müdürlere o istasyon için düzenlenen ekli "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" ile takip edilecektir. 

·         Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur. 

·         Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilir.   

·         Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri; Haftalık Kontrol Formu ve Yıllık Kontrol Formu şeklinde doldurulacak olup, defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır. Defterin dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur.   Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu  ve bir yıllık kontrol formu formatında hazırlanması ve saklanması zorunludur.

·         Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri kontrol formları 2 (iki) kopyalı olarak doldurulacak olup, ıslak imzalı bir kopyası istasyonda, ıslak imzalı diğer kopyası da kontrol formunu dolduran sorumlu müdür tarafından saklanacaktır.

 

SINAV ŞARTNAMESİ

 

A.   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/a Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

·         3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sertifika alacaklardır.

 

B. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/b Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

·         Mühendisler için 3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

C. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14 (2) Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

·         A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, 2 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EĞİTİM VE BELGELENDİRME

 

" MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

 

A) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 

B) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

Şeklindedir.

 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz" şeklindedir.

 

 Katılımcıların gerek mesleki farklılıkları gerekse mesleki yeterliliklerinde farklılıklar dolayısı ile sorumlu müdür eğitim ve yetkilendirilme koşulları üçe ayrılmıştır. Bu nedenle yönetmelik yayım tarihi itibarı ile:

A.     LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

 

B.    Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi      

 

C.    Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi  

 

D.    A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi  

 

olmak üzere 4 farklı eğitim düzenlenir.

 

Eğitimde başarılı olanlara eğitim konularına göre;

A.     LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,

B.    Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası,

C.    Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası, 

D.    A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası,

Verilir.

 

Belgelendirme:

 

·         Eğitimde başarılı olanlara Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenir

·         Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde "toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması" zorunludur.

·         Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili Odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren "LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenir. Belge eğitim sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

 

·         A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak, koşulunu sağlayanlarca yapılacaktır.

 

EĞİTİM SERTİFİKASI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

1.    Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi;

LPG Sorumlu Müdür Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Süresi biten sertifikalar TMMOB`a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

 

·         Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan belge sahipleri Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen, "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" ne katılmak ve sınavında başarılı olmak durumundadır. Sınavda başarılı olanlara yeni eğitim (kurs) tarihini belirten, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" verilir.  Yeni sertifika düzenlendiği tarih itibarı ile 5 yıl geçerli olacaktır.

·         Belge yenileme işlemlerinde, "Eğitim Sertifikasına" esas olan mevcut " Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge" asılları  alınarak yeni Kurs tarihini içerecek şekilde yeniden düzenlenmek üzere  Oda Merkezine gönderilecektir. Bir istasyon için düzenlenecek olan Sorumlu Müdür Belgesi için TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti alınacaktır.

 

·         Anılan yönetmeliğin 18. maddesi gereğince Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmeyecektir.

 

COPYRIGHT © 2018 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.