ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

12 AĞUSTOS 2020 , ÇARŞAMBA

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Bursa  Denizli  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Sakarya  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2018 / OCAK 78

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

SU SONDAJ KUYULARINDA JEOFİZİK KUYU ÖLÇÜSÜ ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

EROL TAHSİN BOZ-CENGİZ GÜVEN-SERKAN AZDİKEN
 

Yayın No:

20

ISBN No:

978-605-01-0667-1

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

152

Fiyatı:

10-8-12 TL

 

Giriş

Fiyatı:

12,00 TL

Üye:

10,00 TL

Öğrenci:

8 TL

Önsöz

SUNUŞ

Jeofizik; fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceleyen bir bilim dalıdır.

Jeofizik Mühendisliği; Petrol, doğalgaz, maden ve endüstriyel hammaddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması, yer altı suyu, jeotermal enerji, çevre ve arkeolojik araştırmalar ile baraj, demiryolu, karayolu, enerji santralleri, havaalanları ve benzeri mühendislik yapılarının zemin ve temel etütleri, deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerinin yürütüldüğü; fizik, matematik, bilgisayar, elektronik teknolojisine dayalı dili matematik olan sayısal bir mühendislik dalıdır.

Su insanların ve canlıların yaşamları için hayati öneme sahiptir. Dünya nufüsünün artışı ile beraber suya olan ihtiyaçta artmaktadır. Yeni su kaynaklarının bulunması kullanıma sokulması gerekmektedir. 

Yeraltı su kaynaklarının araştırılması, mevcut derinlikleri, suların tuzuluğu, kirlenme etkisi, kıyı akiferlerinde tuzlu su girişimlerinin tespiti, Jeofizik Kuyu ölçümleri, su sondaj kuyularında  tabakaların  ve mühendislik yapıların oturacağı kusurlu zeminlerin (tektonik hareketlerle oluşan kırıklar, çatlaklar, boşluklar. mağaralar) tespiti jeofizik mühendisliği çalışmaları içerisinde yer almaktadır. 

Su Sondaj Kuyularında Jeofizik Kuyu Ölçüsü Alınması ve Değerlendirilmesi, Enjeksiyon, Yeraltı Suları Teknik Sorumluluk (YAS Arama ve Kullanma Belgesi Hazırlama) kurs notları kitabında; Sn. Jeofizik Mühendisi Erol Tahsin Boz tarafından jeofizik kuyu logu ölçüsü alınması ve değerlendirilmesi, Sn. Jeofizik Mühendisi Cengiz Güven ve Sn. Jeofizik Mühendisi Serkan Azdiken tarafından enjeksiyon yöntemi, yeraltı suyu arama ve kullanma belgesinin hazırlanması ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Mesleğimizle ilgili yayın eksikliğini giderme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kurs notu kitabının meslektaşlarımıza yararlı olacağına inanıyoruz.

Su Sondaj Kuyularında Jeofizik Kuyu Ölçüsü Alınması ve Değerlendirilmesi, Enjeksiyon, Yeraltı Suları Teknik Sorumluluk (YAS Arama ve Kullanma Belgesi Hazırlama) kurs notları kitabının hazırlanmasında yoğun emek harcayan Sn. Erol Tahsin Boz, Sn. Cengiz Güven, Sn. Serkan Azdiken ve tüm emeği geçenlere TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XV. Dönem Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Kasım 2014


Şevket DEMİRBAŞ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

XV. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÖNSÖZ

Evrendeki tüm canlılar için su vazgeçilmezler listesinin başında yer alır. Daha da öz söylemek gerekirse yaşam suyla başlar suyla devam eder. Ancak, uluslararası araştırmalar dünyamızdaki su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunu bildirmektedir. Özellikle artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak suya olan talebin artması nedeniyle doğal su rezervleri hızla azalmaktadır. Son yıllarda, iklim değişikliklerine bağlı yağış düzensizlikleri de su rezervlerinin azalmasına katkı sağlamaktadır. 

Ülkemiz de bu olumsuz gelişmeden payına düşeni almakta, doğal göllerimiz artan kuraklık, düzensiz yağışlar ve aşırı su kullanımı nedeni ile ya kurumakta ya da kurumaya yüz tutmaktadır. Suya olan aşırı talep nedeni ile yeraltı su seviyeleri de daha aşağılara inmekte, dahası su sondaj kuyularından alınabilecek su miktarı düşmektedir. Yeraltı suyunun artık daha derin kuyulardan sağlanması zorunluluğu, tabakaların hem su içeriği hem de kalite bakımından da iyi araştırılması gereğini ortaya koymaktadır.  Bu araştırma yöntemlerinden biri olan Jeofizik kuyu logları da, bu araştırmalarla birlikte önemli hale gelmektedir.

Bu çalışmada, en temel jeofizik kuyu logları ve bu jeofizik kuyu logu yöntemiyle litolojik tanımlama, su taşıyan tabakaların hangi derinliklerde olduğu konularıyla birlikte, tuzluluk bakımından kullanılabilir standartta olanların ayırt edilip yüzeye, kuyubaşına çıkarılmasına kadar geçen süreç anlatılacaktır.

Son söz; bu yayını hazırlamama bilgi ve belge desteğiyle katkıda bulunan DSİ Genel Müdürlüğü`ndeki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

EROL TAHSİN BOZ

Jeofizik Mühendisi

 

 ÖNSÖZ

Yer kabuğunu meydana getiren kayaçlar, gerek oluşumları esnasında gerekse uzun jeolojik devirler esnasında birçok tektonik hareketlerin etkisi altında kalarak yapılarında birçok kusurlar (kırıklar, çatlaklar, faylar, boşluklar, mağaralar) meydana gelmiştir.

İşte zemini ( temeli ) teşkil eden bu kusurlu kayaçlar, üzerlerine oturtulacak mühendislik yapılarının (baraj, gölet, tünel, demir yolu, kara yolu, hava meydanı, liman ve büyük binalar gibi) ağırlıkları (statik yükler) ve deprem esnasında meydana gelecek dinamik yüklerden dolayı birçok fiziksel güçlerin etkisi ile fiziksel özelliklerini kaybettiklerinden, üstlerinde oturan mühendislik yapılarında istenmeyen büyük hasarlar meydana gelmesine sebep olurlar.

Bu istenmeyen riskleri ortadan kaldırmak için, mühendislik yapılarının oturacağı kusurlu zeminlerin (temellerin) iyileştirilmeleri gereksinimi duyulmuş ve  bu konuda birçok  iyileştirme  yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bu yazımızda, iyileştirme yöntemlerinden biri olan ve geniş bir uygulama alanına sahip, en önemli yöntem olan ‘ENJEKSİYON YÖNTEMİ` n den ve bilhassa baraj ve göletlerdeki uygulamalarından bahsedeceğiz.

Ülkemiz` de enjeksiyon uygulamaları bir hayli yeni olup, 1960` lar dan sonra özellikle  baraj temellerinde ‘geçirimsizlik perde` ve tünellerde ‘dolgu` (kontak) enjeksiyonları ile başlamıştır.

Günümüzde başta barajlar, göletler ve tüneller olmak üzere bütün büyük mühendislik yapılarının oturduğu temellerin iyileştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Yapılan bu yapıların ileride, mal ve can kaybına sebep olmaması uzun yıllar insanlığa ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi ve en az maliyetle en sağlam temelin yaratılabilmesi en iyi temel iyileştirme tekniği olan ‘Enjeksiyon Tekniği`nin iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi ile mümkün olacaktır.


cengiz  GÜVEN                                     Serkan AZDİKEN

Jeofizik Yüksek Mühendisi                   Jeofizik Yüksek Mühendisi

 

 

Tüm Kitaplar »

 

COPYRIGHT © 2020 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.