ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

04 ARALIK 2022 , PAZAR

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB
 

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

      Etkinlik İçeriği

»Düzenleme Kurulu

»Yürütme Kurulu

»Teknik Kurulu

»Konular

»Sonuç Bildirgesi

 
 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

TÜRKİYE 18. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ Sonuç Bildirgesi

TÜRKİYE 18. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası‘nın düzenlediği Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 14-17 Ekim 2008 tarihleri arasında Ankara‘da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi salonlarında gerçekleştirilmiştir.

Küresel mali kriz, enerji arzı ve güvenliği, küresel ısınmanın gündemde olduğu bir dönemde; dünya da ve ülkemizde jeofizik mühendisliğinin yeri, önemi, bilimsel çalışmaları, teknolojik gelişmeler, ülkemizde gelişen olaylar bilim insanları, siyasetçiler, bürokratlar, uzmanlar tarafından tartışılmıştır.

Ülkemizin gelişmesinde önemli katkıları olan ,petrol ,maden, enerji, kömür, jeotermal kaynaklar, yer altı suyu ,arkeolojik eserlerin aranması ,bulunmasında çok önemli yeri olan jeofizik mühendisliğindeki gelişmeleri, deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle ,depremle direk ilişkili zemin çalışmaları ve önemi vurgulanarak mühendislik ve bilimsel çalışmaları içeren ; 20 adet oturumda 82 adet sözlü bilimsel ve teknik sunum, 20 adet poster, bildiri uzmanlar tarafından sunulmuştur.

Değişik mühendislik dallarında konularında uzman 14 çağrılı konuşmacı çok değişik konularda hazırladıkları çalışmalarını sunmuşlardır. Meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla 4 ayrı konuda kısa kurs gerçekleştirilmiştir.

Dünyamızın ve ülkemizin gündeminde olan enerji konusu " 21. Yüzyılda Türkiye‘nin Enerji Politikaları " konulu panelde TBMM ‘deki dört partinin temsilcileri tarafından masaya yatırılmıştır. Ülkemizin enerji politikalarının nasıl olması gerektiği konusundaki tartışmaları ile ülkemizin gelecekteki enerji stratejileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Katılımcılar panelistlere sorular yönelterek bu panele katkı koymuşlardır.

Ülkemizin  % 85 ‘ i deprem ülkesi olduğu bilinciyle " Türkiye‘nin Deprem Gerçeği " başlıklı panel ile deprem gerçeğine bilim penceresinden, gazeteci gözüyle ve deprem sonrası kurtarma ekiplerinin çalışmaları açısından, ayrıca var olan mevzuatın eksiklikleri katılımcıların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Böyle geniş bir perspektiften bakış deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda, ülkemize çok önemli bilgiler kazandırılmıştır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesindeki "Gezici Deprem Simülasyon Tırı" MTA Genel Müdürlüğü önünde konuşlandırılmış olup; Ankara ilinden gelen yüzlerce öğrenciye yapay depremler ile deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası yapılacaklar konusunda bilimsel bilgiler verilmiştir. Deprem konusunda önce bilinçli birey, dolayısı ile bilinçli toplum yaratmayı hedef edinen, deprem anında can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefleyen bu çalışma kongre sürecinde devam etmiştir.

Ülkemizin enerji konusunda en olumlu stratejiyi izlemesini, yerli tüm enerji kaynaklarımızı tüm mühendislik disiplinleri ile ortaya çıkarılması için ortak çalışma yürütmelerini, madenlerimizin jeotermal kaynaklarımızın yeraltı sularımızın, kömürümüzün, petrol ve doğalgazımızın aranması bulunması ve işletilmesinde önemli yeri olan jeofizik mühendisliği ile tüm mühendislik birimlerinin birlikte çalışmaları, ortak projeler üretmeleri,

Deprem ve afetler konusunda bilim insanlarının ürettiği, bilimsel verilerin dikkate alınmasını, deprem ve afetler konusunda halkımızın tüm bireylerinin iyi bir eğitim ile bilinçlendirilmesini,

Her türlü yapılaşmada zemin özelliklerinin bilinmesinin şart olduğunun ve yapılaşmada Jeofiziğinde mutlaka içinde bulunduğu jeoteknik çalışmanın yapılması gerektiği,

Her mühendislik biriminde olduğu gibi jeofizik mühendislerinin de işsiz sayısının % 48 ‘ler gibi büyük bir orana ulaştığı bilinmektedir. Bunun için var olan mevzuatta değişiklikler yapılarak jeofizik mühendislerine iş alanlarının yaratılması, kamu kuruluşlarında daha fazla istihdam ayrılması,

Kamu kuruluşlarında çalışan tüm mühendisler gibi jeofizik mühendislerinde yoksulluk sınırının altında ücret almaktalar ve kamu kuruluşları arasındaki ücret dengesizliği hala giderilememiştir. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesinin gerektiğini,

Özel sektörde çalışan jeofizik mühendislerinin de çok zor şartlarda çalıştıkları fakat aldıkları ücretin yine yoksulluk sınırı altında ücretle çalıştıkları, bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini,

Bu kongremizin tüm dünyanın ve ülkemiz bilimine katkı koymasını, ülkemizin gelişmesinde önemli etkilerinin olacağı,

Demokratik, Laik, Atatürk ilkelerine bağlı, katılımcı, bilim ve teknolojiden yana toplum olarak yaşacağımız inancıyla tüm ilgililere ve kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla

 
 

COPYRIGHT © 2022 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.