ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

04 ARALIK 2022 , PAZAR

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB
 

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

      Etkinlik İçeriği

»Davet

»Düzenleme Kurulu

»Bilimsel ve Teknik Kurul

»Yürütme Kurulu

»Konular

»Kısa Kurslar

»Sosyal Etkinlikler

 
 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

TÜRKİYE 17. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ Konular

KONULAR / TOPICS

KONGRE KONULARI

CONFERENCE TOPICS

MÜHENDİSLİK- ÇEVRE VEINŞAAT-YAPI JEOFİZİĞİ

 

• Arkeoloji Uygulamaları

•Zemin Araştırmaları (İnşaat Mühendisliğinde ve Yapı-yeri güvenliği araştırmalarında Jeofizik Uygulamalar)

•Inşaat ve Yapı jeofiziği (Yapılara zarar vermeden Jeofizik yöntemlerle incelenmesi)

• Çevre Uygulamaları (Katı atık alanlarının araştırılması, Kirlenmenin aranması ve iyileştirmenin denetlenmesi)

•Yeraltındaki Boru/Kablo Hatları,boşluklar, korozyon araştırmaları, patlamamış mayın aramaları

•Şev /yamaç  duraylılığı, depremler, heyelanlar, madencilik çalışmaları ve titreşimler

•Kuyu Jeofiziği, CPT - SCPT ve Tomografi

•Jeofizik-Geoteknik tasarım, zemin iyileştirme yöntemleri ve jeofizik yöntemlerle kontrolü.

• Zemin ve kaya mekaniği laboratuvar deneyleri

• Başarısızlıklar (Öğrenilen Dersler)

 

ENGINEERING-ENVIRONMENTAL AND CIVIL - CONSTRUCTION GEOPHYSICS

• Archaeological applications

• Geotechnical Investigation (Geophysical Application in Civil Engineering, Homeland security applications

•Civil and Construction Geophysics (Non-Destructive testing on construction with geophysical methods.)

•Geoenvironmental applications  (Waste Site Exploration, Pollution Detection and Remediation Monitoring)

•Subsurface Detection of Pipes/Cables, Cavities, Unexploded Ordnance and land mine detection E.G.

• Slope Stability, Earthquakes, Landslides, Mining Activity, Vibrations

• Borehole Geophysics, CPT - SCPT  and Tomography

• Geophysical and Geotechical Planinig, graund remediation and controlling by geophysical methods        

• "Failures" (Lessons Learned)

ARAMA

• Petrol ve Doğalgaz (sismik verilerin toplanması, veri işlemi, yorumlanması ve görüntülenmesi, kuyu jeofiziği, petroizik)

• Jeotermal Kaynaklar (Jeofizik yöntemler ile Jeotermal kaynak aramaları)

• Yeraltısuyu aramaları ve koruması, hidrojeoloji

EXPLORATION

•Oil and Gas (acquisition, processing, interpretation and visualization of seismic data, borehole geophysics, petrophysics)

•Geothermal Resources (Exploration of Geothermal resources by using Electric and EM, potential field and seismic methods)              

• Geophysics on Groundwater exploration and protection, Hydrogeology

MADEN JEOFİZİĞİ

• Maden Aramaları (Çeşitli Jeofizik Yöntemlerle maden arama uygulamaları

•  Mermercilikte jeofizik uygulamalar ve kalite control

• Kömür jeofiziği

•Endüstriyel hammadde aramaları vb.

  

MINING GEOPHYSICS

• Mines Exploration(Exploration of Mines by using various geophysical methods)

• Geophysical application in Marble Mine and quality control of marbles with geophysical methods.

• Geophysical application in coal mine areas

Industrial resources exploration etc.

UYGULAMALI JEOFIZIK YÖNTEMLERİ

•Potansiyel Alan Yöntemleri (Gravite ve Manyetik)

• Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler

• Sismik Yöntemler

• Yer Radarı

•Nükleer Manyetik Rezonans

APPLIED GEOPHYSICS METHODS

•Potential Field Methods (Gravity, Magnetic)

•Electrical and Electromagnetic Methods

• Seismic Methods

•  Ground Penetrating Radar

•  Nuclear Magnetic Resonance

SISMOLOJI

• Depremlerin Önceden Kestirimi

•Tektonik

• Depremsellik ve Sismik Risk Analizi( Deprem tehlikesi değerlendırmesı için Jeofizik)

SEISMOLOGY

• Earthquake Prediction

•Tectonics

• Seismisity and Seismic Risk Analysis (Geophysics for earthquake hazard assessment)

UZAKTAN ALGILAMA

•GPS ve uydu görüntüleme yöntemleri

  

REMOTE SENSING

• GPS and satellite imagery methods

JEOFIZIKTE YENI GELIŞMELER VE YÖNELİNEN ÇALIŞMALARI

  

NEW TECHNOLOGIES AND RESEARCH TRENDS IN GEOPHYSICS

 

 
 

COPYRIGHT © 2022 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.