ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

20 EYLÜL 2021 , PAZARTESİ

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB
 

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

      Etkinlik İçeriği

»DAVET

»YÜRÜTME KURULU

»ÇALIŞTAY KONULARI

»BİLİMSEL KURUL

»SONUÇ BİLDİRGESİ

 
 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

ULUSLARARASI JEOTERMAL ENERJİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Güncellenme Zamanı: 19.09.2011 12:39:24
  

ULUSLARARASI JEOTERMAL ENERJİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Global Enerji Derneği tarafından  düzenlenen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleri ile Uluslararası "EIF 2011" Elektrik Zirvesi 14-16 Eylül 2011 tarihleri arasında 1200 delegenin katılımıyla Sheraton Ankara Hotel & Convention Center‘da gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası "EIF 2011" Elektrik Zirvesi kapsamında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından "Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Odamız tarafından düzenlenen Çalıştay‘da yerli ve yabancı 25‘i sözlü, 3 çağrılı konuşmacı tarafından bildiri sunulmuş, ayrıca 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği"nden kaynaklanan sorunlar ve sonuçlarının tartışıldığı "Jeotermal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi" adlı bir panel yapılmıştır.

Çalıştayda sunulan bildirilerde ve panelde dile getirilen genel görüş ve öneriler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Ülkemiz, jeotermal kaynaklardan doğrudan faydalanma (ısıtma, kaplıca, sera gibi) konusunda dünyada yedinci Avrupa‘da birinci sıradadır. Jeotermal enerjiden yararlanma konusunda konumun çok gerisindedir. Jeotermal potansiyelinin ortaya çıkartılması, araştırılmasına ve kullanımına yönelik teşvikler artırılmalıdır. Mevcut jeotermal potansiyelimiz bütüncül bir planlama ve entegre çalışma anlayışında ivedilikle değerlendirilmelidir.                     

Jeotermal Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği içinde çelişkiler bulunmakta, yetki konusunda ise dağınık bir yapı göstermektedir. İl Özel İdareleri üçlü bir yapılanma olan sektörün sorunlarının acilen çözülmesi gerekmektedir.

Maalesef Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak "ruhsat pazarı"nın oluşmasına neden olmuştur. Çok başlılık ve İl Özel İdarelerin farklı uygulamaları ortaya çıkmıştır. Çok başlılığı ortadan kaldırmak için işlem ve uygulamalarda koodinasyona gidilmelidir.

İl Özel İdareler bünyesinde teknik kadro yetersizliği nedeni ile jeotermal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılması, sonuçlarının değerlendirilmesi farklı meslek mensuplarınca yapılamamaktadır. Bunun çözümünün acilen yeterli kadroların sağlanması ile mümkün olabileceği gibi, yapılmadığı taktirde bu kadrolara sahip merkezi bir yapının oluşmasının sağlanması gerekmektedir.

Jeotermal kaynak yönetimi, arama aşamasından başlayıp kullanıma kadar 16 ayrı meslek ve uzmanlık alanının katkısını gerektirmektedir. Yasa ve yönetmelikler, hangi uzmanlık alanından hangi konuda hangi hizmetlerin alınması gerektiğini, yetki ve sorumluluklarının nasıl dağıtılacağını, bu doğal kaynağın sürdürülebilir ve en uygun kullanımını sağlayacak bir kurallar dizisinin belirlenmesi gerekir.

Bitişik mevcut ruhsatların bir kısmı aynı rezervuardan beslenmekte olup, bu nedenle yeni jeotermal ruhsatları verilirken bu alanlarda daha önceden yapılmış jeolojik ve jeofizik veriler dikkate alınarak ruhsatlandırılmasında yarar görülmektedir.

Jeotermal arama sistematiğinin uluslararası standartlarda olmasının ve yapılan işler ile kullanılan ekipmanın belirlenecek olan TSE standartlarına ulaştırılması sağlanmalıdır.

Jeotermal araştırmalarda yer alan tüm işlerde sigorta sistemi yer alması sağlanmalıdır.

Arama, üretim ve reenjeksiyon amaçlı yapılan Jeotermal sondajların başarı ile tamamlanması için yetkin personel çalıştırılması zorunluluğu getirilmelidir. Bununla birlikte kuyu derinliğe/çapına uygun sondaj makine ve donanımın seçimi ve kuyu dizaynına ve terkine yönelik konular ve gerekli olabilecek yönetmelikler yasal mevzuat haline getirilmelidir. 

Jeotermal potansiyeli ortaya çıkarılmasında aramadan kullanımına ve terkine kadar yapılan çalışmalar ait tüm verilerin merkezi bir yapıda arşivlenmesi ile verilerin daha sonra kullanıma açılmasının önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.

Mevzuat da yapılabilecek tüm değişikliklerin konunun uzmanları ve sektörün tüm aktörlerinin görüşleri alınarak yapılmalıdır.

Yabancı yatırımcıların jeotermal ruhsat edinebilmeleri için yerli bir ortak ile birlikte hareket etmesi milli menfaatler açısından yararlı olacaktır.

Jeotermal araştırma ve geliştirme çalışmalarında hazırlanan tüm raporların ilgili meslek odalarının denetiminden geçirilmesi gerekmektedir.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 
 

COPYRIGHT © 2021 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.