ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

25 HAZİRAN 2022 , CUMARTESİ

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2018 / OCAK 78

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 20.05.2012  Güncellenme Zamanı: 31.05.2012 18:21:59  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
14. OLAĞAN GENEL KURUL
SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan 2012 tarihinde 552 üyemizin katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu‘nda, seçimler ise 15 Nisan 2012 tarihinde 1181 üyenin katılımı ile Namık Kemal İlköğretim Okulu‘nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz da; mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili gelişmeler ve çözüm önerileri tüm örgüt bileşenlerimiz ve üyelerimizle birlikte tartışılmıştır.

Dünyada ve özellikle Ortadoğu‘da çatışmaların dinmediği, barışın hayale dönüştüğü bir dönemde, ülkemizin de savaşa sürüklenmesi gündemdedir. "Komşularımızla sıfır sorun" politikası maalesef iflas etmiş, bırakın sıfır sorunu savaşın adeta kaptanlığını yapma noktasına gelinmiştir.

İşgalci emperyalist güçlerin karşısında direnen mazlum halkların yanında olmak, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oluşturur. Emperyalizme karşı direnen, ulusal kurtuluş mücadelesiyle dünyanın ezilen halklarına örnek olan bir ülkenin yöneticilerinin, politikacılarının savaş çığırtkanlığı yapmasını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki komşumuz Irak işgal edilirken ve mazlum Irak halkı katledilirken sesleri çıkmayanlar, her nedense Suriye konusunda, "Suriye halkının dostu" oluvermişlerdir.

Büyük Devrimci Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün söylediği gibi; "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ülkemizin temel düsturu olmalıdır.

2B, Kentsel Dönüşüm, Yabancılara mülk satılması gibi ranta dayalı yasalar peş peşe TBMM‘den geçtiği gibi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren yönetmeliklerde peş peşe çıkmaktadır. Avrupa Birliği‘ne girmek için her türlü çabayı sarf etiğini söyleyenler, söz konusu demokratik kitle örgütleri olunca birden bire Ortadoğulu kimliği sergilemeye başlamaktadırlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği‘nde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler, doğrudan doğruya TMMOB ve bağlı Odalara yönelik gerçekleştirilen antidemokratik düzenlemelerdir. Bu hamle, bilinçli yapılan, TMMOB‘yi ve bağlı Odaları boyun eğdirmeye zorlayan, sivil muhalefeti susturmaya, sessizleştirmeye ve bağımlı hale getirmeye çalışan bir harekettir.

Gün bugündür. Odamıza, Mesleğimize ve en üst örgütümüz olan TMMOB‘ye sahip çıkma, antidemokratik uygulamalara karşı dik durma günüdür. Hiç kimse şunu unutmasın; örgütsüz güç, güç değildir. Birliğimize sahip çıkmak, birliğimizi korumak, TMMOB üyesi her Mühendis-Mimar-Şehir Plancısının temel görevidir. Bize diz çöktürmek isteyenler, birlikte yapacağımız mücadele karşısında, geri adım atmak zorunda kalacaklardır.

Ekonomik, demokratik ve toplumsal gelişmenin yaşandığını iddia edeceksiniz, sonra dönüp demokratik kitle örgütlerini baskı altına alacaksınız. Bu yaman bir çelişkidir.

Demokrasi ve hukuk ayrılmaz bir bütündür. Hukukun olmadığı yerde adalet yoktur. Adaletin hüküm sürmediği her düzenin sonunun hüsran olduğunu tarih bize göstermiştir.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulları; mesailerinin nerdeyse tamamını özel büroların, şirketlerin, özel sektörde çalışanları ve işsizlikle boğuşan meslektaşlarımızın sorunlarını çözmekle uğraşarak geçirmektedirler. Görevlerinin özünü de zaten bu mücadele oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın gerçekleştirdiği yönetmelik değişiklikleri, Odamızı ve ekmeğini özelde çalışarak kazanan meslektaşlarımızı güçsüzleştirmeye yönelik bir hamledir. İşsizliğin en fazla olduğu mesleklerden birisi Jeofizik Mühendisliğidir. Meslek Odalarını güçsüzleştirmek, giderek örgütsüz mühendis-mimar ve şehir plancıları oluşturmak ve dolayısıyla örgütsüz bir toplum inşa etmek, toplumların çağdaş dünyayla yarışır bir düzeye ulaşmasına ters bir tutumdur.

Bugün yapılması gereken, küçük hesapları, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, özel sektörde ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın, özel büroların, şirketlerin, işsizlerimizin birlik-beraberlik içinde Oda örgütüne sahip çıkması gerekliliğidir.

Genel Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda, Ana Yönetmeliğimiz, SMMH ve BT Yönetmelikleri‘nin ilgili maddelerinde en kısa sürede değişiklikler yapılacak ve yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimleri atanacaktır. Tüm örgütümüze, yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimlerimize şimdiden başarılı çalışmalar diliyoruz.

4708 sayılı Yapı Denetim Yasası tamamen değiştirilmekte ve buna bağlı olarak Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği de revize edilmeye hazırlanılmaktadır. Taslak kanun ile müelliflik kuruluşları ve teknik müşavirlik kuruluşları oluşturulmakta ve geniş yetkilerle donatılmaktadır. Konu ile ilgili olarak gerek denetçi mühendis gerekse şirket kurucu ortağı olma mücadelesi sonuna kadar verilecektir.

Bakanlık tarafından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu‘nda ve dolayısıyla Uygulama Yönetmeliği‘nde bu dönemde yapılması düşünülen değişiklikler takip edilerek özellikle jeotermal teknik sorumluluk noktasında meslektaşlarımızın haklarının korunarak daha da yükseltilmesi temel görevlerden biri olmalıdır.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı‘nda ve ardından çıkarılacak yönetmelikte mesleğimiz yer alacaktır. Bu dönemde önümüzde duran en önemli görevlerden biri de Hasarsız Yapı Testleri (Yapı Jeofiziği) uygulamalarının ilgili yönetmeliklerde ve standartlarda yer alması ve bu uygulamanın jeofizik mühendislerince gerçekleştirilmesi konusunda yasal düzenlemelerin yapılması olacaktır.

Yeraltısuyu arama ve kullanma belgesi konusunda geçmiş dönemlerde sürdürülen hukuksal mücadele de yeni bir döneme girilmiştir. Geçmişte, bizim tabirimizle hak gaspıyla elimizden alınan belge düzenleme hakkı için yetkin komisyonlar kurularak gerekli mücadele her türlü platformda -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil- verilecektir.

İşsizliğin en temel problemlerden biri olduğu mesleğimizde özellikle ilgili Bakanlıkların taşra yapılanmasında ve yerel yönetimlerde istihdam oluşturulması Oda Yönetimlerinin asli görevlerinden biri olacaktır.

Önümüzdeki dönemde temel görev, tüm üretim/denetim süreçlerinde (inşaattan çevreye, arkeolojiden madenciliğe, üst yapı incelemelerinden jeotermal uygulamalara, ulaştırmadan zemin/temel etütlerine vb)  yer alan mesleğimizin özellikle yasal anlamda haklarının korunması ve daha da önemlisi öncel adımlar atarak ilgili tüm düzenlemelerde yer alması mücadelesinin verilmesi olacaktır. 

Odamızı günlük politikalara bulaştırmadan, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hareket ederek, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş standartlar ulaştırmak için her türlü çabayı harcayacağız.

Yaşamak; bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine...

YAŞASIN JEOFİZİK, YAŞASIN ÖRGÜTÜMÜZ, YAŞASIN TMMOB...

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 1537

Tüm Oda Görüşleri »

 

COPYRIGHT © 2022 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.