ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

30 KASIM 2021 , SALI

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2018 / OCAK 78

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

 

JEOFİZİK DERGİSİ

      Sayı: 1-2 1995 / MART-EYLÜL

 
 
 

İçindekiler

 

MART-EYLÜL 1995 DÜZELTME

(74 KB)

 

MART-EYLÜL 1995 ÖNSÖZ

(563 KB)

 

Bandırma-Kösemtuğ tümülüsünde manyetik ve SP uygulamaları

Zafer AKÇIĞ, Rahmi PINAR

(249 KB)

 

Sinop Amfora Atölyeleri Üzerinde Manyetik Çalışmalar

M. G. DRAHOR, A. HESSE, M. A. KAYA

(2901 KB)

 

Kocaeli Üçtepeler Tümülüsünde Jeofizik Araştırma / Geophysical Investigation at Kocaeli, Üçtepeler Tumulus

Ali ERDOĞAN, Oğuz GÜNDOĞDU

(310 KB)

 

Enez-Çataltepe Tümülüsünde Elektromanyetik-VLF ve Elektrik Araştırmalar

O. Metin İLKIŞIK, Murat BAYRAK, Sait BAŞARAN, Ahmet T. BAŞOKUR, Emin ELEGERGERLİ

(420 KB)

 

Menekşe Çatağında Arkeojeofızik Çalışmalar

N. Sayın, M. K. TUNCER, N. ORBAY, M. ÖZDOĞAN, A. ÖZDOĞAN, F. ÖZÇEP

(346 KB)

 

Türkiye Gravite Çalışmaları ve Bazı Sonuçlar

Nihat AKDOĞAN

(302 KB)

 

Kırıkkale, Keskin ve Çevresinin Havadan Manyetik Anomalilerinin İncelenmesi

Abdullah ATEŞ

(367 KB)

 

Türkiye Aero-manyetik Haritalarına Genel Bakış

İbrahim AYDIN, Halil İ. KARAT

(321 KB)

 

İskenderun Körfezi Manyetik Verilerinin Değerlendirilmesi

A. Sinan DEMİREL

(315 KB)

 

Hubert Dönüşümlerinin Gravite Yönteminde Kullanılması

Rahmi PINAR, Zafer AKÇIĞ

(335 KB)

 

Sivas Havzasının Potansiyel Alan Verisi İşleme Yöntemleriyle İncelenmesi

Seyfullah TUFAN, Abdullah ATEŞ

(274 KB)

 

Sivas, Erzincan, Malatya ve Kayseri arasında kalan bölgenin rejyonal gravite ve havadan manyetik anomalilerinin incelenmesi

Seyfullah TUFAN, Abdullah ATEŞ

(356 KB)

 

İzmit Körfezi nin yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile ilişkisinin irdelenmesi

Mustafa AKGÜN, Mustafa ERGÜN

(434 KB)

 

Doğu Akdenizin tektoniği ve levha tektoniğindeki yeri

Mustafa ERGÜN, Ersen Zafer ORAL, Günay ÇİFTÇİ

(661 KB)

 

İzmit Körfezinin Yapısal ve Sismolojik Özellikleri

Hayrettin KORAL, Ali Osman ÖNCEL

(299 KB)

 

Karadenizin açılması ve bunun çevre bölgeler üzerindeki etkisi

Aral I. OKAY, A. M. Celal ŞENGÖR, Naci GÖRÜR

(537 KB)

 

Saros Körfezi bölgesinin tektoniği ve yapısı

Coşkun SARI, Erdeniz ÖZEL, Mustafa ERGÜN

(544 KB)

 

Düşey datum belirlemede deniz yüzeyi verilerinin analizi

Uğur ŞANLI, Coşkun DEMİR, Şerif HEKİMOĞLU, M. Emin AYHAN

(463 KB)

 

Gelibolu Yarımadasında Pliyo-Kuvaterner sedimantasyonunu denetleyen tektonik mekanizma

Cenk YALTIRAK

(292 KB)

 

Ege bölgesinde genç magmatizmanın oluşumu ile litosferin evrimi arasındaki ilişki üzerine düşünceler

Yücel YILMAZ

(259 KB)

 

Edremit-Susurluk bölgesinin Cuire nokta derinliklerinin saptanması

Mümtaz HİSARLI

(400 KB)

 

Türkiye'de Jeotermik araştırmalar

O. Metin İLKIŞIK, Sıddık ÖZTÜRK, Çetin ŞENER, Tuğba TOKGÖZ

(451 KB)

 

Jeotermal Kuyularda Formasyon Değerlendirilmesi

Ü. SERPEN

 

Akyazı-Kuzuluk jeotermal sahası jeofizik araştırmaları

H. ŞAHİN

 

Aydın-İmamköy Jeotermal Alanın jeofizik düşey elektrik Sondaj (DES) ve Kontrol Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) Etüdü

M. YÜCEL

 

Türkiye'de Elektromanyetik-VLF Yöntemi ile Sığ Araştırmalar

O. Metin İLKIŞIK, Murat BAYRAK

 

Aletsel jeoteknik ölçüm uygulamaları

H. BİNGÖL, T. TEOMAN, H. KUNTER

 

Time domain spektral IP yöntemi ve arazi uygulamaları

H. ÇAVAŞ

 

İstanbul'un su durumu: Varlık, Kirlenme, Kazanç ve Çevre Etkileri

A. ERCAN

 

Zonguldak Karbonifer havzasındaki jeofizik kuyu ölçüleri ve sonuçları

N. GÜMÜŞ

 

Sismik yöntem mühendislik parametreleri üzerine

D. A. KEÇELİ

 

Karkheh (İRAN) baraj yeri seçeneklerini etkileyen faktörler

A. KHALİLİ

 

VLF yönteminde akım yoğunluğu dağılımının belirlenmesi

F. ÖZÇELEP

 

Batı Anadolu jeoelektrik harita çalışmalan - Örnekler

S. ŞARDAR

 

Mühendislik jeofiziğinde Bulanık Küme Teorisi (Fuzzy Set Theory) uygulanması

F. A. YÜKSEL, Ş. ESNAF

 

Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve paleomanyetik sonuçlar

T. İŞVEREN, M. C. TAPIRDAMAZ, F. ÖZÇEP, M. HİSARLI, N. ORBAY, M. SANVER

 

Trakya da genç volkanik kayaçlar üzerinde yapılan paleomanyetik çalışma sonuçları

M. C. TAPIRDAMAZ, C. YALTIRAK

 

Armutlu Yarımadası ve Almacık Dağındaki volkanik kayaların paleomanyetizması

V. TATAR, E. PONAT, A. M. IŞIKARA

 

Zaman ve frekansa bağlı olarak Qc değişim analizi ve uygulamaları

A. AKINCI, A. G. TAKTAK

 

Kadıköy ve Üsküdar bölgelerinde yapılan mikro-tremör ölçümleri ile mikrobölgelendirme

H. A. ALÇIK, C. GÜRBÜZ, S.B. ÜÇER

(607 KB)

 

Erzincan ve yöresinin deprem tehlikesi

Yıldız ALTINOK

(263 KB)

 

Kuzey Anadolu Fay zonunun doğu kesiminin deprem riskinin stepp analizi yöntemi ile belirlenmesi

Günruh BAĞCI

(310 KB)

 

Doğu Anadolu da sismik aktivite göçünün incelenmesi

Günruh BAĞCI

(373 KB)

 

Güneydoğu Anadolu bindirme zonunda deprem oluşumlarının "Gumbel Extrem Dağılımı" ile incelenmesi

Günruh BAĞCI

(295 KB)

 

Büküm (Bending) yöntemi ile sismik ışın izleme

Tolga BEKLER, H. Sadi KÜLELİ, Cemil GÜRBÜZ

(439 KB)

 

Sığ deniz sismiğinde kaynak dalgacığının iyileştirilmesi

B. ECEVİTOĞLU, T. PLEVNE, H. KAHRAMAN, E. DEMİRBAĞ, G. ÖZHAN, M. ÇETE, E. ÇEVİKAYAK, A. GÜRER,

(595 KB)

 

İstanbul Boğazı sığ sismik kesitlerinin bölgedeki jeolojik ve jeomorfolojik incelemelere katkısı

E. GÖKAŞAN, E. DEMİRBAĞ, F. Y. OKTAY, B. ECEVİTOĞLU, E. DOĞAN, M.K. FETTAHOĞLU, M. ŞİMŞEK

(417 KB)

 

Sentetik sismogram eldesi ile Batı Anadolu"da yer kabuğu yapısının incelenmesi

Gündüz Aytin HORASAN, Nezihi CANITEZ

(417 KB)

 

Melez (Hybrid) yöntem ile iki boyutlu akustik dalga alanı hesabı ve tekrarlı yansımaları içeren dalga alanı hesabı denemeleri

Selma KADIOĞLU COŞKUN, Turan KAYIRAN

(401 KB)

 

Adana-Tufanbeyli sahasında sismik yöntemle kömür aramaları

Şahin KARAGÖZ, Ertan MÜFTÜOĞLU

(191 KB)

 

13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsmtılarma ait kaynak parametreleri

Haluk EYİDOĞAN, Bülent KAYPAK

(345 KB)

 

Sismolojide ters çözüm ile üç boyutlu görüntüleme (seismic imaging)

H. Sadi KÜLELİ, Ekrem ZOR, Cemil GÜRBÜZ

(399 KB)

 

Fraktal dağılım ve sismolojideki uygulamaları

Ali Osman ÖNCEL, Ömer ALPTEKİN

(427 KB)

 

Türkiye ve yakın çevresi depremlerinin odak mekanizmaları katalogu (1963 -1990)

Tazegül ÖZCEP, Ömer ALPTEKİN

(427 KB)

 

Türkiye'de meydana gelen bazı büyük depremlerin sismik moment tensörleri

Ali PINAR

(249 KB)

 

Sismik kırılma yönteminde veri-işlem

Oğuz SELVİ

(369 KB)

 

Underground modelling of seismic reflectivity sequences using neural network detectors

Khosrow T. SHABESTARI, Menouchehr BAHAVAR, Caro LUCAS, Mehrad DIYANETI

(141 KB)

 

Deprem sonrası meydana gelen uzun dönem yerdeğiştirmelerin Önemi

Fuat ŞAROĞLU, Aykut BARKA

(324 KB)

 

6 Kasım 1992 İzmir (Doğanbey) Depremi saha gözlemleri ve odak mekanizma çözümü

Niyazi TÜRKELLİ, Doğan KALAFAT, Oğuz GÜNDOĞDU

(363 KB)

 

İstanbul Boğazı jeolojisinin deniz sismik çalışmaları ile araştırılması

A. ULUĞ, E.ÖZEL, M. ŞENÖZ, C. GÜNAY

(633 KB)

 

Hızın derinlikle değişiminin (p - t) yaklaşımı ile hesaplanması

Ekrem ZOR, Cemil GÜRBÜZ, H. Sadi KÜLELİ, Ruhi SAATÇİLER

(548 KB)

 

Tüm Sayılar »

 

COPYRIGHT © 2021 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.