(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
ISPARTA`DA VERİLEN SÖZLER TUTULACAK MI

ISPARTA`DA VERİLEN SÖZLER TUTULACAK MI

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Doç. Dr. Şakir‘in Haber 32 İnternet Gazetesi Yazarı Bayram Aygün‘e gönderdiği yazı yayınlandı.

JFMO Isparta İl Temsilcisi Doç. Dr. Şakir Şahin‘in Yazısı;

"3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen statik projeye esas zemin etütlerinde Jeofizik, Jeoloji ve İnşaat Mühendisleri imzası ve Oda onayının olması gerektiği halde Isparta Belediyesince bu hususu yerine getirilmemektedir.

İlk olarak 04/07/2011 tarihinde Isparta Belediyesi‘nden zemin etütlerinin uygulanması hakkında bilgi istedim. "26 Temmuz 2011 tarihli yazı ile konunun ilgili birimler tarafından incelendiği ve daha sonra cevap verileceği" şeklinde cevap verildi. Konuyla ilgili Isparta Belediye Başkanı ve İmar Müdürlüğü‘nden sorumlu başkan yardımcısı hakkında 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Kanunu uyarınca, 28.07.2011 tarih ve 2011/01-02-002 tarihli yazı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü‘ne müracaatta bulundum.

İlgili Genel Müdürlük Isparta Valiliği‘nden Isparta Belediyesi‘nin Yönetmeliği uygulayıp uygulamadığını yerinde incelenerek rapor halinde sunulmasını istemiştir. Bunun üzerine Isparta Valiliği 5 Ağustos 2011 tarihinde Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘nden konunun yerinde incelenerek raporun Isparta Valiliğine sunulması istenmiştir. Valilik yazısına istinaden Çevre ve Şehircilik Isparta İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü‘nden Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin görüş istemiştir.

Ancak yazının cevabını beklemeden Yönetmelikle çelişen ve de şikayetle hiç ilgisi olmayan bir rapor yazılmıştır. 26 Eylül 2011 tarihli Bakanlık yazısında "statik projelerin hazırlanmasına esas zemin etüt raporları: 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği‘nin 57. Maddesinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) üncü fıkraları gereği jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve inşaat mühendisleri tarafından ortak olarak hazırlanmalı ve raporu hazırlayan mühendislerden Oda Sicil Durum Belgesi istenmelidir" denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü yazıları 01.11.2011 Valilik tarafından ulaştırıldı. Bunun üzerinde 10.11.2011 tarihinde Isparta Belediyesinin Deprem Yönetmeliğini tam uygulayıp uygulamadığının yerinde incelenmesi, ilgili yönetmelik ve yazıların tebliğ edilmesi ve uygulamanın sağlanması hususlarını Valiliğe arz ettim. Buna göre Isparta Belediyesi yeni yapılacak binalar için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğini uygulaması gerekmektedir.

Mevcut binalar ise zemin ve bina yapısı incelenerek tek tek elden geçmesi gerekmektedir. Tüm bu yazışmaları takip ediyorum. Gelişmeleri de sizinle paylaşacağımı belirterek, ilginize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım."

Alıntı: Haber 32 İnternet Haber Sitesi için tıklayın
Okunma Sayısı: 2155