(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
20. DÖNEM ONUR KURULUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

20. DÖNEM ONUR KURULUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Toplantıda izleyen değişiklik hakkında ;

"6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Disiplin Cezalarını düzenleyen 26. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiş ve karar 04/5/2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır."

Fikir alışverişinde bulunulmuştur. Gerekli girişimlerin yapılması hakkında fikir birliğine varılmıştır.

Okunma Sayısı: 150