(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

ÇEVRE PROBLEMLERİ VE JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ‘NİN ÇÖZÜMÜ

 

Günümüzde çevre sorunları, en önemli konular arasında yerini almıştır. Özellikle havanın, suyun, toprağın ve yaşadığımız doğal çevrenin canlı yaşamını tehlikeye düşürecek boyutta kirlenmesi ve bozulması, canlılar ve özellikle de insanlar üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Özellikle 1950` lerden itibaren İzmir İli ve diğer büyük nüfus oranına sahip şehirlerimize bakıldığında nüfusun hızlı artışı birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Sanayileşme, nüfus artışı, plansız kentleşme (çarpık yapılaşma), enerji ihtiyacının artması, insani faktörler ve teknolojik gelişmelere paralel olarak çevre sorunları her geçen gün artmaya devam edecektir.

 

Ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne "Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları" ile kolaylıkla çözüm bulunmaktadır. Bunların başında yeraltı suyu ve toprak kirliliğinin sınırlarının ve derinliğinin belirlenmesi gelmektedir. Kirletilmiş yeraltı suyu kaynakları ve tarım topraklarının belirlenmesi kadar değerli bir uygulama da tam tersine kirletilmemiş yeraltı suyu kaynaklarının ve tarım topraklarının sınırlarının ve derinliğinin belirlenmesidir. Su, insanoğlu için en temel yaşam kaynağıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizin tatlı su kaynaklarının azaldığını göstermektedir. Jeofizik, yeraltındaki suyun hangi derinlikte olduğunu bilimsel olarak gösteren tek mühendislik dalıdır.

 

Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile alt yapı ile ilgili sorunlar da artmaktadır. Yeraltı suyu kirliliğinin saptanması, tüm gömülü (petrol, doğalgaz) boru hatlarının sızıntılarının neden olduğu kirliliğin saptanması, yeraltı boşluklarının bulunması, baraj ve göllerde meydana gelen su kaçaklarının tespit edilmesi, açık katı atık çöp alanlarından sızan kirliliğin yeraltı suyu içindeki yayılımının bulunması, çöp boşaltım alanlarının yer araştırmalarında, kıyı bölgelerindeki tuzlu su girişiminden kaynaklanan sorunların tespiti, tatlı-tuzlu su bölgelerinin bulunması, rafineri ve benzin istasyonlarından yayılan hidrokarbon kirliliğinin tespiti, kimyasal ve evsel atık bölgelerinin saptanması, kapalı alanlardaki ve metro istasyonlarındaki radon gazının tespiti, radyoaktif ölçümlerin yapılması ve otoyol kenarındaki toprak kirliliğinin saptanması, belirlemelerinde ve haritalanmasında jeofizik mühendisliği çözüm bulmaktadır.

 

Ülkemizde ve kentimizde ekolojik problemlere karşı çözüm üretmeyi ve gerçekleşmesi için mücadele etmeyi amaç edinmekteyiz. Çünkü insana ve topluma hizmet eden bir kurum olarak çevre sorunlarına karşı az zamanda, az maliyetle, az iş gücü ile net çözümler üretmek en önemli vizyonumuzdur. Bu doğrultuda teknolojinin gelişmesi ile jeofizik yöntemler çoğalmakta ve soruna odaklı çözümlerin duyarlılığı artmaktadır. Bu doğrultuda Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak insan ve canlı yaşamının devamlılığı adına sağlıklı bir çevrede toplum ve kamu yararı öneri ve çalışmalarımız devam edecektir.

Saygılarımızla,

 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

             İzmir Şubesi


 

Okunma Sayısı: 331