(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ziyaret edildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ziyaret edildi.

MAPEG Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmede;

Ülkemizin yer altı kaynaklarının aranması, çıkartılması ve işletilmesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Özelleştirmeler sonucu kamu arama faaliyetleri ve yatırımlarının durma noktasına geldiğini ve gerekli teknoloji ve yatırımların yeterince yapılmadığını anlattık.

Ülkemiz yer altı kaynaklarının aranmasında, çıkartılmasında ve işletilmesinde çalışan herkes için iş güvenliği ve işçi sağlığı konularına yeterince özen gösterilmediğini, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladık.

Son 18 yılda 6 defa büyük olmak üzere 15 kez değişikliklere uğramış 3213 sayılı Maden Kanunu'nun, şu anda da 16. değişiklik için mecliste görüşülmeye başlandığını ve bu kanun değişikliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkat çektik.

Son yıllarda yoğun bir şekilde Milli Maden Politikası reklamlarının yapılmasına rağmen kamu bünyesindeki "madencilik" yapan firma sayısında yaklaşık %50 civarında bir azalma olduğunu, özel sektör bünyesindeki işyeri sayısında ise %2.5 civarında artış olduğunu söyledik.

Bu durumun madencilik sektöründe özel sektörün daha fazla söz sahibi olmasına ve üretilen madenlerin serbest piyasa koşullarında istenilen şekilde değerlendirilmesine yol açtığını belirttik. Madenlerde uç ürün elde edip pazarlama yerine, hammadde olarak satılması sonucu ülkemizin milli gelirini nasıl olumsuz etkilediğine değindik.

Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Mera Kanunu, Zeytinlikleri Koruma Kanunu, Su Havzaları Kanunu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kanunu gibi kanunlarla getirilen yasaklamaların yatırımcıların sektöre girmesini caydırdığını karşılıklı teyit ederek konuştuk.

Ayrıca;

UMREK'te iki kişi referansının kaldırılmasını, bunun yerine JFMO'nın önerdiği kişilerin bu kurulda yer alması gerektiğini dile getirdik.

YTK'ların yaptıkları raporları kontrol için yeterli sayıda jeofizik mühendisinin istihdam edilmesini, ihtiyaç halinde oda olarak gerekli teknik desteği vereceğimizi ifade ettik.

YERMAM'da jeofizik mühendisliğini temsilen odamızın aktif olması gerektiğini söyledik

Okunma Sayısı: 143